[ti]tour[/ti]Knuckleheads Saloon Kansas City, MO 10-17-19